อะไหล่เครื่องถ่าย

ชุดดรัม ยูนิต DRUM UNIT ชุดสร้างภาพ ของแท้ (มือสอง)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5030/C5035/C5045/C5051
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 1,800 บ.

ชุดทำความร้อน FUSER UNIT ของแท้ (มือสอง)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 3,800 บ.

Transfer Cleaning Unit

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5030/C5035/C5045/C5051
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 3,000 บ.

สายพานลำเลียงหมึก Transfer Belt (ITB) Unit

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 4,500 บ.

ชุดแผงหน้าจอแคนอน LCD Touch Screen Display

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 2,500 บ.

ถังเก็บหมึกเสีย Waste Toner Container

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5030/C5035/C5045/C5051
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 2,000 บ.

Black Developer Assembly (BK DV)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5030/C5035/C5045/C5051
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 2,500 บ.

Cyan Developer Assembly (C DV)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5030/C5035/C5045/C5051
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 2,500 บ.

Magenta Developer Assembly (M DV)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5030/C5035/C5045/C5051
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 2,500 บ.

Yellow Developer Assembly

(Y DV)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5030/C5035/C5045/C5051
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 2,500 บ.

Power Supply (UN10 UN11)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 3,500 บ.

AC Driver PCB (UN6)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 2,800 บ.

AC Driver PCB (UN6)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 2,500 บ.

All-night Power Supply PCB (UN9)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 2,500 บ.

HVT 1 PCB (UN16)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 3,500 บ.

HVT 2 PCB (UN17)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 3,500 บ.

Feed Driver PCB (UN2)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 1,900 บ.

Cassette Feed Driver PCB (UN3)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 2,500 บ.

Main Drive Unit

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 2,500 บ.

Duplex Feed & Registration Motor (M19 M20)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 1,500 บ.

Fixing Motor (M21)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 2,000 บ.

Cassette Pickup Motor

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 1,200 บ.

Fixing heat exhaust fan 1 2 FM1 FM2

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Fix cooling fan (front & rear) FM6 FM5

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Process cartridge fan (rear) FM4

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

HDD Cooling fan FM 14

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Delivery fan 2 FM9

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Process cartridge fan (front) FM10

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Delivery Fan1 FM7

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 1,000 บ.

Hopper Unit BK

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Hopper Unit C

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Hopper Unit M

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Hopper Unit Y

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Toner Container Inner Cover

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 1,000 บ.

Leakage Breaker

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Drum Heater (Bk)

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Casset Right Cover1

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Casset Right Cover2

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Cassette1Pickup Unit

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Cassette2 Pickup Unit

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

Main Power Supply Switch

ใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ CANON รุ่นดังนี้
 • Canon imageRUNNER ADVANCE C5235/5240/5250/5255
ราคา 500 บ.

**ราคาสินค้าไม่รวมค่าส่ง